Poskytované služby

Zpracováváme projektové dokumentace drobných dopravních staveb kterými jsou např. :

Projektová činnost

Inženýřská činnost

V rámci komplexního přístupu spolupracujeme s týmem specialistů kterými jsou autorizované osoby v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, vodohospodářské stavby, geotechnika, krajináři či úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry a další. Tato spolupráce umožňuje kompletní zhotovení díla od podkladů jako geodetické zaměření stávajícího stavu a geotechnický průzkum podloží až po projekty dílčích stavebních objektů kterými jsou například veřejné osvětlení, odvodnění - kanalizace nebo sadové úpravy.