KONTAKT

Ing. Ondřej ADAMÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
osvědčení o autorizaci ČKAIT 1202137

Sídlo: Sportovní 3391/12, 796 01 PROSTĚJOV 1
: 04625170

ID datové schránky: n6sm6ty

Mobil:  +420 777 641 677
E-mail:adamik@viaex.cz
Web:   www.viaex.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 2109617978/2700

Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Prostějova, odbor obecní živnostenský úřad č.j.: PVMU 144257/2015 30